Flere danskere har købt bolig uden for byerne i coronatiden

Statsgaranteret lån

Andelen af solgte boliger i landzone er steget under coronaperioden sammenlignet med samme periode sidste år. Foto: Boligsiden.

Imens det samlede antal af solgte huse og ejerlejligheder generelt er steget, er andelen af solgte boliger uden for byzonerne også blevet større. Der er dermed flere, der har købt hus eller lejlighed på landet under coronaperioden i forhold til samme tidspunkt sidste år, viser en ny opgørelse fra Boligsiden.

Det var en tendens, der allerede havde sat ind, før coronakrisen ramte. Og nu viser en ny opgørelse fra Boligsiden, at andelen af solgte boliger i de såkaldte landzoner også er steget i perioden fra marts til og med august sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

Sidste år blev der således solgt cirka 3.600 boliger i landzoner i den undersøgte periode, hvorimod der i samme periode i år er blevet solgt cirka 4.400 huse eller lejligheder i landzone.

”Det hører selvfølgelig med til det samlede billede, at boligsalget generelt er steget i den undersøgte periode. Men når det er sagt, så er andelen af solgte boliger på landet i forhold til hele det samlede salg også steget i år. Der er altså en større gruppe af boligkøbere, der bosætter sig på landet,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Naturen og de åbne vidder frister

Danmark er efter Planloven inddelt i tre zoner. Der er tale om byzoner, sommerhusområder og landzoner. Tanken bag denne opdeling har været at skabe en klar grænse mellem byerne og det åbne land, så man derved sikrer, at der ikke bliver bygget huse og lignende i det åbne land, uden at der forud er givet tilladelse.

I praksis dækker landzonen det åbne land samt en stor del af de små landsbyer.

Ser vi nærmere på, hvor stor en andel de solgte boliger i landzoner udgør af det samlede salg, så har denne andel ligget på cirka 10 procent i den undersøgte periode i årene tilbage til 2012. Kun i 2018 kravlede andelen op på 11,1 procent.

Men den nye opgørelse viser, at andelen nu er steget til 12,0 procent.

”De mange timer hjemme har fået mange til at se deres bolig med nye øjne, og vi er for alvor blevet bevidste om, hvilke kriterier vores bolig skal kunne leve op til, og i hvilke omgivelser vi gerne vil have, boligen skal ligge. Det lader til, at i kølvandet på coronanedlukningen er der lidt flere, der ønsker et liv på landet, hvor man både får lidt mere bolig for pengene og samtidig fri adgang til masser af natur og frisk luft,” siger Birgit Daetz.

Landsdækkende udvikling

Det er i stort set alle landsdele, at der nu er en større andel af solgte huse og ejerlejligheder i landzonerne. Eneste undtagelse er i Vestjylland, hvor der har været et ganske minimalt fald fra 16,0 procent i 2019 og til de nuværende 15,9 procent i 2020.

Men derudover er der fremgang i de øvrige 10 landsdele. Største fremgang finder vi på Bornholm, hvor andelen af solgte boliger i landzone er steget fra 15,5 procent sidste år og til de nuværende 25,5 procent.

”Bornholm er et sted, hvor antallet af solgte boliger i landzone traditionelt svinger lidt. Men det er første gang i årene fra 2012 og frem, at vi ser så stor en andel. Nu svarer det til, at hver fjerde solgte bolig på øen ligger i en landzone. Det kan hænge sammen med et stigende salg af flexboliger i disse områder,” siger Birgit Daetz.

I konkrete tal er der tale om, at salget af huse og ejerlejligheder i landzoner er fordoblet på Bornholm i perioden marts til august i forhold til samme periode sidste år. I 2019 blev der således solgt 56 boliger i landzone, imens det antal er steget til 106 solgte i 2020.

Også i Vest- og Sydsjælland er der sket en større stigning af solgte boliger i landzone i år sammenlignet med samme periode sidste år.

”Uanset om vi taler om landzoner eller ej, så ser vi i øjeblikket en tendens til øget handelsaktivitet i de kommuner, der ligger lidt længere væk fra de største byer. Og set i den optik giver det rigtig god mening, at flere tager skridtet fuldt ud og flytter helt ud på landet,” siger Birgit Daetz.

Udvikling i antal solgte boliger i perioden marts-august:

 Byzone Landzone 
Landsdel2019202020192020
Bornholm30631056106
Fyn2.4192.566504572
København by3.8934.33159
Københavns omegn3.1473.2901620
Nordjylland2.8033.031430504
Nordsjælland3.0963.474162224
Sydjylland3.2763.417536628
Vest- og Sydsjælland2.5592.8717941.033
Vestjylland1.7811.948338369
Østjylland4.7825.268693810
Østsjælland1.6901.800120142
I alt29.75232.3063.6544.417

(Tabellen angiver antal solgte boliger i perioden marts til og med august måned opdelt efter, om boligen ligger placeret i en byzone eller en landzone. Opgørelsen dækker over udviklingen for antal solgte i boligtyperne villaer og rækkehuse samt ejerlejligheder. Kilde: Boligsiden)

Andelen af solgte boliger i landzone i forhold til det samlede salg:

LANDSDEL20162017201820192020
Bornholm22,4%20,6%19,3%15,5%25,5%
Fyn16,1%16,2%16,9%17,2%18,2%
København by0,2%0,2%0,2%0,1%0,2%
Københavns omegn0,4%0,4%0,6%0,5%0,6%
Nordjylland13,2%11,9%13,8%13,3%14,3%
Nordsjælland4,7%5,4%4,9%5,0%6,1%
Sydjylland13,8%14,1%13,6%14,1%15,5%
Vest- og Sydsjælland24,5%23,7%24,4%23,7%26,5%
Vestjylland15,4%14,9%15,6%16,0%15,9%
Østjylland11,5%10,4%11,9%12,7%13,3%
Østsjælland7,1%6,5%6,9%6,6%7,3%
Samlet10,3%10,1%11,1%10,9%12,0%

(Tabellen viser andelen af solgte boliger i landzone i forhold til det samlede antal solgte boliger. Opgørelsen dækker over boligtypen villaer og rækkehuse samt ejerlejligheder, og den undersøgte periode er marts til og med august i alle årene. Kilde: Boligsiden.)

Find mere om