Færre satte nye boliger til salg i uge 45

Foto: Boligsiden

Nye ugetal fra Boligsiden viser, at der blev sat færre nye boliger til salg i uge 45 sammenlignet med ugen forinden. Udviklingen taler ind i en generel tendens, hvor antallet af nye boliger til salg bliver mindre i forhold til tidligere.

Det tyder på, at flere af de boligejere, som går med salgstanker, har brug for at se tiden an, før de sætter boligen til salg.

I hvert fald viser Boligsidens nye ugetal for uge 45, at der er kommet færre nye sælgere på markedet sammenlignet med ugen forinden.

Således blev der i alt sat 1.749 boliger til salg i uge 45, hvilket i konkrete tal er 171 færre nye boliger til salg i forhold til tallene for uge 44.

Det er desuden et lavt antal nye boliger til salg sammenlignet med tidligere år. Eksempelvis blev der i samme uge i årene 2015-2019 i gennemsnit sat 1.991 nye boliger til salg.

Samtidig er der i uge 45 tale om et af de laveste niveauer over antal nye boliger til salg på ugebasis i 2022, kun overgået af tallene fra henholdsvis uge 29, 30, 1 samt uge 42, hvor der blev sat et tilsvarende antal boliger til salg.

Det er alle uger, der er kendetegnet af højtider og ferier, hvor der historisk set har været mindre aktivitet på boligmarkedet, men det gælder dog ikke for uge 45.  

”Det er for tidligt at konkludere noget på baggrund af tallene for uge 45, men der tegner sig et billede af, at både købere og nu også sælgere har brug for at afvente situationen, før de kaster sig ud i boligmarkedet,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Femtelaveste antal nye huse til salg i år

Ser vi nærmere på hver enkelt boligtype, fremgår det, at der hovedsageligt er kommet færre ny huse til salg sammenlignet med sidste uge.

Således blev der sat 1.076 huse til salg i uge 45, hvilket i konkrete tal er 90 færre nye huse til salg i forhold til uge 44. Antallet af nye huse til salg er tilmed et af de laveste niveauer, vi har set på ugebasis i år.

Til sammenligning blev der i perioden 2015-2019, årene inden corona, i gennemsnit sat 1.167 huse til salg i uge 45, og der er dermed tale om et fald på otte procent.

Antallet at nye ejerlejligheder til salg er stagneret i uge 45 i forhold til sidste uge, mens der også et sket et mindre fald i antallet af nye sommerhuse til salg.

Der blev i alt solgt 1.103 boliger i uge 45.

Grafen viser, hvor mange nye boliger der er kommet til salg uge for uge i 2022 fordelt på boligtyper. Kilde: Boligsiden

Grafen viser, hvor mange nye boliger der er kommet til salg på ugebasis i årene 2020, 2021, 2022 og i gennemsnit i årene 2015-2019. Kilde: Boligsiden

Nye til salgUge 45 2015-2019Uge 45 2021Uge 44 2022Uge 45 2022Ændring 2015-2019Ændring 2021-2022
Villaer/rækkehuse1.1671.2461.1661.076-8%-14%
Ejerlejligheder439488336333-24%-32%
Fritidsboliger158161152133-16%-17%
Alle boligtyper*1.9912.0871.9201.749-12%-16%

Tabellen viser, hvor mange nye boliger der er kommet til salg i uge 44 i 2022 samt uge 45 i årene 2021, 2022 og i gennemsnit i 2015-2019.  Kategorien alle boligtyper dækker over villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, fritidsboliger, kolonihaver, andelsboliger, landejendomme, helårsgrunde, fritidsgrunde og lystejendomme. Kilde: Boligsiden