Ejerlejligheder tænder lys i mørket

Foto: Boligsiden

Pressen i uge 38: Mens store dele af boligmarkedet kører i slow motion, ser det bedre ud for det københavnske marked for ejerlejligheder. Her står mange ejerlejligheder kun til salg i en måned. Til gengæld er der flere bolgiejere, der er kommet økonomisk i klemme. Boligsiden.dk har plukket i pressebunken.

Økonomer advarer mod hjælp til boligkøbere

Ingen af landets 16 førende økonomer vil ifølge dagbladet Politiken bruge skattekroner på at give folk, der køber hus eller lejlighed, rabat resten af i år og i 2012.

Det er ellers præcis, hvad både den afgående borgerlige regering og Socialdemokraterne har planer om. Begge parter foreslog i valgkampen blandt andet at suspendere tinglysningsafgiften.

I øjeblikket forhandler partierne i rød blok om regeringsgrundlag, så i skrivende stund vides det ikke, om boligkøbere får rabat eller ej.

“Det ville være spild af skattekroner, som ikke giver nogen varig forbedring af boligmarkedet, men blot rykker nogle handler frem, som alligevel ville have fundet sted. En rabat på 1,8 procent vil ikke flytte noget på en handel til et par millioner.”

Det siger cheføkonom Jes Asmussen, Handelsbanken, til Politiken.

Han peger på, at noget lignende er forsøgt i USA uden held:

“I USA blev der indført en rabat for førstegangskøbere på omkring 6000 dollar, men da rabatten løb ud, faldt markedet tilbage. Der blev gennemført en række handler, lige før rabatten ophørte, så markedet faktisk røg endnu længere tilbage end før,” siger han.

Økonomiprofessor Per Kongshøj Madsen fra Aalborg Universitet har heller ikke megen fidus til boligpakkerne:

“Det er der ingen grund til at bruge penge på, hvis der skal gang i beskæftigelsen,” siger Kongshøj Madsen, der også er formand for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, til Politiken.

“Dansk økonomi befinder sig i krybesporet, og der er intet, som tyder på, vi er på vej ud,” understreger professor Per Kongshøj Madsen.

Borsen.dk (25. september 2011)

Gråt boligmarked eksploderer

Der er opstået et nyt gråt marked for lejligheder, mener direktør i lejernes organisation.

Antallet af ejerlejligheder, der bliver lejet ud, er eksploderet de seneste år, skriver Søndagsavisen.

Ifølge en opgørelse fra Socialministeriet, der også rummer det gamle boligministerium, er antallet af udlejede ejerlejligheder steget med næsten 60.000 de seneste 10 år fra omkring 68.000 i 2000 til over 126.000 i 2010.

Det er mere end halvdelen af den samlede bestand af ejerlejligheder og omkring en fjerdedel af hele den private udlejningsmasse. De mange udlejede ejerlejligheder vækker bekymring blandt både lejer- og ejerrepræsentanter.

”Der er simpelthen skabt et helt nyt gråt marked med en daglejerklasse af lejere, som bor på midlertidige kontrakter. Ganske vist gælder lejeloven også for disse boliger, men kun hvis en af parterne bringer den i anvendelse. Og det giver sig selv, at chancen for, at man kan få forlænget sin lejekontrakt, ikke er stor, hvis man f.eks. klager over lejen,” siger Claus Højte, direktør i Lejernes Landsorganisation i Hovedstaden.

Han peger på, at de mange udlejede ejerlejligheder er med til at forandre boligmarkedet.

”Går vi bare 15 år tilbage, så boede alle lejere i en udlejningsejendom på de samme vilkår og til den samme leje. I dag er der ikke én udlejer men 10 forskellige med hver deres kontrakt. Det sætter lovgivningen på prøve,” siger Claus Højte.

Ifølge Claus Højte er antallet af sager med udlejede ejerlejligheder i huslejenævnene steget markant de seneste år. Det bekræftes af Marianne Dons, chefkonsulent ved Fælleskontoret for de københavnske Huslejenævn.

”Der har været en stigning på ca. 20 procent siden 2008, hvor finanskrisen satte ind,” siger hun.

Heller ikke de tilbageværende ejerlejlighedsindehavere er begejstret for de mange udlejninger.

”Det er et stort problem i mange ejerforeninger. Vi kan se, at mange lejere opfører sig lidt ’friere’ i forhold til reglerne end ejerne, og at de ejere, der udlejer, ikke er interessede i initiativer og forbedringer, der øger omkostninger. Det strider imod selve grundideen i det fællesskab, der er i en ejerforening, og kan minde lidt om de gamle bolighajer, der var ligeglade med ejendommens tilstand,” siger Susanne Reindtorff, sekretariatsleder i Ejerlejlighedernes Landsforening.

Epn.dk (24. september 2011)

Et tiltrængt lyspunkt på boligmarkedet

Midt i den ene dystre melding efter den anden fra boligmarkedet, kommer et lille lyspunkt. Flere lejligheder står kortere tid til salg i landets hovedstad.

18 pct. af ejerlejlighederne i København står til salg i en måned eller mindre. Dermed er andelen af københavnske ejerlejligheder, der max står til salg i en måned, på det tredje højeste niveau siden januar 2009. Det viser tal fra www.boligsiden.dk.

Københavnerne slipper dog langt nemmere af med deres lejligheder end resten af landets befolkning. På landsplan er andelen kun 13 pct.

Især hen over sommeren er antallet af lejligheder, der står kortere tid til salg, vokset.

”Hen over foråret var det kun 11-12 pct. af ejerlejlighederne, der var fjernet fra salgsstederne på internettet inden for den første måned i udbud. Men den andel steg pludseligt til 18 pct. i løbet af juli,” forklarer Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos www.boligsiden.dk.

Det er naturligvis glædeligt for de, der forsøger at sælge deres bolig – og det bliver spændende at se, om tendensen holder de kommende måneder, mener hun.

Tallene over de sidste par måneder har da også udelukkende peget på et boligmarked, der er frosset fast.

Priserne på alle typer boliger – både parcelhuse, sommerhuse og ejerlejligheder er faldet 0,5 pct. i andet kvartal, og samtidig har udbuddet aldrig været større.

Økonomerne herhjemme er i forlængelse heraf enige om, at 2011 ikke vil byde på stigende boligpriser. Mest pessimistisk er Handelsbanken, der frygter, at priserne på det danske boligmarked kan være helt op til 25 pct. for høje.

Borsen.dk (22. september 2011)

Læs også: Spar 100.000 kroner på en 4-værelses lejlighed

Ny dom: Andelshavere kan sagsøge sælgere

Købere af andelsboliger, der er solgt til opskruede priser, inden boligmarkedet kollapsede, kan nu sagsøge sælgerne for den overpris, de betalte. Det er konsekvensen af en dom fra Østre Landsret.

Sagen i landsretten var anlagt af en andelshaver Tanja Nielsen fra andelsboligforeningen Ringertoften i København, der købte sin lejlighed for en halv mio. kr. for tre år siden. I dag kan hun sælge den for 50.000 kr., skriver Politiken og DR Nyheder.

Østre Landsret nu afgjort, at hendes krav ikke er forældet, og derfor kan afgørelsen få enorm betydning for andelsboligforeningen, hvor beboerne samlet kræver 28 mio. kr. tilbage, fordi de mener, at de har købt deres andele for dyrt.

Direktør i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation Jan Hansen siger, at dommen har store perspektiver.

”Der er tale om nogle betragtelige overpriser på op imod en halv million kroner, og det vil sige, at der er nogle sælgere, som må se frem til at blive sagsøgt for nogle rigtigt store beløb,” siger Jan Hansen.

Sælgerne har dog mulighed for at sende regningen videre til de vurderingsmænd – eller valuarer – som har sat prisen på andelen, vurderer Jan Hansen.

”Sælgerne vil som udgangspunkt have mulighed for at prøve at hente den her ekstrabetaling hjem ved at gå til de valuarer, som har vurderet forkert,” siger Jan Hansen.

Borsen.dk (21. september 2011)

Teknisk insolvens stigende problem hos boligejerne

Mange danskere er kommet i klemme på boligmarkedet de seneste år, hvilket understreges af, at flere boliger end tidligere nu handles til lavere priser, end de er købt til.

”Hvor vi fra sommeren 2009 og året efter oplevede, at antallet af indgåede bolighandler, hvor handelsværdien lå lavere end ved køb, var nedadgående fra små 160.000 handler til cirka 135.000 handler, så har den seneste tids nedtur sendt tallet op i omegnen af 200.000 handler,” skriver Realkredit Danmark i en kommentar.

Realkreditinstituttet gør dog klart, at der ikke er tale om 200.000 teknisk insolvente boligejere, men at tallene klart illustrerer, at en del danskere uden tvivl er blevet teknisk insolvente, og at problemet i øjeblikket er tiltagende.

Problemet med teknisk insolvens er først og fremmest et problem for de boligejere, som står og skal sælge boligen her og nu.

”De kan i værste fald risikere at blive stavnsbundet til boligen i en årrække eller alternativt at skulle realisere tabet og slæbe rundt på en betydelig gældspukkel. De, der er glade for deres bolig og ikke har problemer med at få økonomien til at løbe rundt, påvirkes ikke direkte af bolignedturen. Indirekte er der dog en effekt af, at man føler sig fattigere som følge af det potentielle formuetab, og der er næppe tvivl om, at det også er en vigtig forklaring på den træge udvikling i det private forbrug herhjemme,” vurderer Realkredit Danmark.

Borsen.dk (21. september 2011)

Find mere om