Efter laveste stigning siden 2011: Bliver 2019 året, hvor hussalget falder?

Foto: Boligsiden

Antallet af solgte huse steg kun én procent fra 2017 til 2018 – det laveste siden 2011. Tendensen peger mod et fald i salget i 2019, men det er slet ikke sikkert, at det bliver sådan.

Måned for måned var ni ud af 12 måneder bedre i 2018 end i 2017, hvad angår antallet af solgte huse. Det var lige præcis nok til, at hussalget samlet set steg med én procent. Det er den laveste procentvise stigning siden 2011, hvor salget år for år kun er gået én vej: Op.

”I 2018 var salget i marts, september og december væsentligt under niveau i forhold til 2017, mens januar og april var væsentlig over. Samlet var det et år uden den særlige stigningstakt, som vi ellers har været vant til at se siden 2011,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden.dk.

I en ny opgørelse har Boligsiden.dk set nærmere på udviklingen i hussalget i alle måneder siden 2015, og når vi sammenligner med samme måned året før, er der en klar tendens, der tilsiger, at antallet af salg snart har nået sin top.

”Hvis vi alene fremskriver tendenskurven, der er den stiplede linje, i kurven herunder, står vi tilbage med et billede af, at 2019 kan blive det første år siden 2011, hvor vi kommer til at se et fald i hussalget,” siger Birgit Daetz.

Også argumenter for stigende salg

Den fremskrivning er imidlertid en forsimplet måde at forudsige antallet af handler på. For som kurven også viser, er der store udsving måned for måned. Det vil der også komme i 2019, og der skal ikke så meget til for, at udviklingen svinger i den ene eller den anden retning.

”Hussalget er steget markant år for år siden 2011, og vi har hvert år tvivlet på, om det nu også kan fortsætte. Hver gang er tvivlen gjort til skamme, og så længe renten er lav, og boligpriserne stiger i moderat tempo, kan salget stige igen i 2019,” siger Birgit Daetz.

Dermed adresserer hun nogle af de væsentligste parametre for hussalget: Prisen og renten. Derudover er udbuddet og den kommende boligskattereform vigtige faktorer for udviklingen.

”Boligskattereformen indeholder en skatterabat til boligejere, der har købt før 2021. I det omfang køberne kan gennemskue reglerne, kan det få nogle til at fremrykke et køb. Det vil formentlig være en meget lille gruppe, men det kan få en positiv effekt på salget,” siger Birgit Daetz og fortæller om udbuddet:

”Vi er startet 2019 med et højere udbud af huse end i 2018. Det er ikke, fordi husene ikke længere bliver solgt, for godt nok var stigningen lille, men vi skal huske, at hussalget trods alt steg i 2018 i forhold til et rigtig flot 2017. Samtidig steg priserne omkring fire procent. Vi ser snarere det høje udbud, fordi flere kan se værdien af at sælge nu, hvor de kan få den rigtige pris. Også det kan tale for et øget salg i 2019.”

Den første indikation på, om hussalget stiger eller falder i 2019, får vi, når Boligsiden.dk den 21. februar præsenterer årets første handelstal for januar.

(Tabellen viser udviklingen i årsændringen i antallet af solgte villaer og rækkehuse i alle måneder i perioden 2014 til 2018. Således er januar 2015 sammenlignet med januar 2014 og så fremdeles. Kilde: Boligsiden.dk)

Find mere om