Det ugentlige hussalg minder om niveauet før corona

Foto: Unsplash

Boligsidens nye ugetal viser, at der i sidste uge (uge 6) blev solgt 852 huse. Det er lidt mere, end der i gennemsnit blev solgt i årene 2015-2019. Generelt set minder det ugentlige hussalg i de første uger af 2023 om niveauet før corona.

Indtil videre synes det ugentlige hussalg i 2023 at følge lignende takter som dem, der gjorde sig gældende i årene før corona.

Det fremgår nemlig af Boligsidens nye ugetal, at der i årets første seks uger kun er beskedne afvigelser, når man sammenligner hussalget med det antal huse, der i gennemsnit blev solgt på ugentlig basis i årene 2015-2019.

Eksempelvis blev der i sidste uge (uge 6) solgt 852 huse rundt om i landet. Det er seks procent mere, end der i gennemsnit blev solgt i samme uge i 2015-2019 – en forskel, som konkret udgøres af 48 hushandler.

”Det lader til, at det ugentlige hussalg i 2023 indtil videre har ligget tæt på det niveau, der i gennemsnit blev solgt i tiden før handelsboomet under corona. Nu er der ganske vist tale om ugetal, som skal tages med forbehold,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden og fortsætter:

”Men særligt i sidste halvår af 2022 kom der en kraftig opbremsning i boligsalget, hvor det ugentlige hussalg lå væsentligt under niveauet fra 2015-2019. Derfor er det positivt, at vi igen ser, at handelsaktiviteten nærmer sig normalen inden coronaårene.”

Konkret ligger spændet mellem -9 procent og +6 procent, når man sammenligner det ugentlige salg i 2023 med salget i samme uge fra 2015-2019.

Til sammenligning blev der eksempelvis solgt mellem -19 procent og -33 procent færre huse per uge i de sidste otte uger af 2022 sammenlignet med det gennemsnitlige hussalg for hver af ugerne i 2015-2019.

Grafen viser, hvor mange villaer og rækkehuse der er blevet solgt på ugebasis i årene 2021, 2022, 2023 samt i gennemsnit i årene 2015-2019. Hold musen over grafen for at se de eksakte tal. Kilde: Boligsiden

Lejlighedssalget halter en smule efter

Modsat hussalget, halter salget af ejerlejligheder stadig en lille smule efter, når der sammenlignes med tiden før corona. Dog ligger det nuværende, ugentlige lejlighedssalg væsentligt tættere på gennemsnittet i 2015-2019 end perioden 2020-2022.

Således blev der i sidste uge solgt 319 ejerlejligheder, hvilket er 13 procent under det niveau, der i gennemsnit blev solgt i samme uge i årene 2015-2019. Samtidig blev der solgt 20 procent flere lejligheder i uge 6 sidste år end samme uge i år.

Ser vi i stedet på sommerhussalget, blev der i alt solgt 129 sommerhuse i uge 6, hvilket er 15 procent mere, end der i gennemsnit blev solgt i samme uge i årene 2015-2019.

Det gælder desuden for samtlige boligtyper, at salgsresultatet for uge 6 i år er det hidtil højeste ugentlige salg, som er registreret i år.

”Der tegner sig et generelt billede af, at de tre største boligtyper alle ligger tættere på gennemsnittet fra før corona nu, end det tidligere har været tilfældet. Det vidner om, at selv om bolighandlen er gået ned i gear sammenlignet med handelsboomet under coronaårene, er det langt fra gået i stå,” siger Birgit Daetz og tilføjer:

”Vi kan også se, at handlen er opadgående, jo længere vi kommer ind i 2023, hvilket er ganske normalt, fordi boligmarkedet lige skal tilbage i omdrejninger efter den vanlige dvale i julehøjtiden. Men det bliver spændende at følge, om handlen generelt fortsætter med at stige, og hvorvidt antallet af solgte boliger vil blive ved med at følge en lignende handelsaktivitet, som vi så i årene før corona.”

Så mange boliger blev solgt i uge 6:

BoligtypeUge 6 (2015-2019)Uge 6 (2022)Uge 6 (2023)Ændring ift. 2015-2019Ændring ift. 2022
Villaer/rækkehuse8041.0298526%-17%
Ejerlejligheder365397319-13%-20%
Sommerhuse11214512915%-11%
Alle boligtyper*1.4621.7351.412-3%-19%

Tabellen viser, hvor mange boliger der er blevet solgt i uge 6 i årene 2022, 2023 samt i gennemsnit i 2015-2019. Dertil fremgår den procentuelle ændring, når tallet fra uge 6 2023 sammenlignes med samme uge i hhv. 2022 og i årene 2015-2019. *Alle boligtyper dækker over villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, kolonihaver, andelsboliger, landejendomme, helårsgrunde, fritidsgrunde, villalejligheder og lystejendomme. Kilde: Boligsiden  

Så mange nye boliger blev sat til salg i uge 6:

BoligtypeUge 6 (2015-2019)Uge 6 (2022)Uge 6 (2023)Ændring ift. 2015-2019Ændring ift. 2022
Villaer/rækkehuse1.1381.1691.1410%-2%
Ejerlejligheder444381339-24%-11%
Sommerhuse206182143-31%-21%
Alle boligtyper*2.0321.9351.791-12%-7%

Tabellen viser, hvor mange boliger der er blevet sat til salg i uge 6 i årene 2022, 2023 samt i gennemsnit i 2015-2019. Dertil fremgår den procentuelle ændring, når tallet fra uge 6 2023 sammenlignes med samme uge i hhv. 2022 og i årene 2015-2019. *Alle boligtyper dækker over villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, kolonihaver, andelsboliger, landejendomme, helårsgrunde, fritidsgrunde, villalejligheder og lystejendomme. Kilde: Boligsiden