Det samlede udbud af boliger er nu på højde med slutningen af 2020

Foto: Boligsiden

Boligsidens nye ugetal viser, at der nu er 44.044 boliger til salg i Danmark. Det er det højeste niveau siden uge 49 i 2020, og dermed kravler antallet af boliger til salg fortsat stille og roligt op.

De danske boligkøbere har i de seneste mange uger fået mere at vælge imellem i deres boligsøgning. Boligsiden nye ugetal for uge 27 viser nemlig, at der nu er 44.044 boliger til salg i Danmark.

Det samlede udbud har i store træk været stigende siden uge 7 i år, og det er første gang siden uge 49 i december 2020, at der er så mange boliger til salg. Dengang var der 44.097 boliger til salg i Danmark.

Færre salg og stabil sælgerlyst

Det voksende udbud har rod i to tendenser på boligmarkedet. For ifølge Boligsidens ugetal gælder det for alle boligtyper, at der bliver solgt lidt færre boliger, end der traditionelt er blevet på denne tid af året.

Ser vi i første omgang på det samlede boligsalg, blev der i sidste uge (uge 27) solgt 1.462 boliger i Danmark. Det er 18 procent færre, end der i gennemsnit blev solgt i den tilsvarende uge i årene 2015-2019.

Splitter vi derefter salget op for de enkelte boligtyper, er det hos villaer og rækkehuse, der ses den mindste ændring i forhold til gennemsnittet fra tidligere. I sidste uge blev der således solgt 915 huse, hvilket er otte procent færre end gennemsnittet for samme uge i årene 2015-2019.

For sommerhuse er der tale om et salg i sidste uge, der ligger 22 procent under det gennemsnitlige salg i tilsvarende uge i de tidligere år, imens der for ejerlejligheder er tale om en nedgang på 39 procent, når vi tilsvarende sammenligner salget i sidste uge med gennemsnittet for samme uge i tidligere år.

Omvendt er der ikke sket det samme fald, når vi ser på hvor mange, der sætter boligen til salg.

I sidste uge blev der sat 2.267 boliger til salg, hvilket ”kun” er tre procent færre end gennemsnittet for samme uge i de tidligere år.

Splittet op på boligtyper er der tale om, at sælgerlysten i sidste uge er dalet med 8 og 17 procent for henholdsvis ejerlejligheder og sommerhuse – sammenlignet med samme uge i de tidligere år.

Omvendt er der faktisk sket en stigning i antallet af husejere, der har sat huset til salg. Konkret blev der sat 1.409 villaer og rækkehuse til salg i sidste uge, hvilket er otte procent flere end gennemsnittet for uge 27 i årene 2015-2019.

Det er med andre ord det dalende salg kombineret med en nogenlunde stabil – og i visse tilfælde – stigende sælgerlyst, der bidrager til at skubbe det samlede udbud af boliger op her i sommerferien.