Boligmarkedet mere åbent for børnefamilierne

Foto: Boligsiden

LO-familien har på to år fået øgede muligheder for at købe egen bolig. En analyse fra Dansk Ejendomsmæglerforening og www.boligsiden.dk viser, at hvis LO-familien selv har til udbetaling på boligen, kan den vælge mellem 2/3 af alle landets boliger til salg. Også funktionærer har fået bedre muligheder.

Et større antal danske familier inviteres nu indenfor på boligmarkedet. Siden 2010 har udviklingen på markedet bevirket, at en almindelig LO-familie med to børn har økonomisk råderum til at vælge mellem 66,5 procent af alle de udbudte ejerboliger. Det er 2 procentpoint mere end for to år siden.

”Det er rigtig gode nyheder for børnefamilierne. Og det er ikke kun LO-familien, som boligmarkedet er blevet mere tilgængeligt for. Også for funktionærfamilien med far, mor og to børn er mulighederne på boligmarkedet blevet bedre de sidste to år,” forklarer Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos www.boligsiden.dk.

Funktionærfamilien kan i dag vælge mellem knap 87 procent af de boliger, der er til salg, og det er 1 procentpoint flere end i 2010. I begge tilfælde forudsættes det i beregningerne fra DE og www.boligsiden.dk, at familierne selv kan klare udbetalingen til boligen, og at de kan blive kreditgodkendt i banken og realkreditinstituttet.

”Det er det generelle prisfald på boliger og i særdeleshed de meget lavere renter, vi har i dag, der er væsentlige forklaringer på, at de arbejdende danske familier nu kan vælge mellem en større andel af de boliger, der er til salg”, siger Birgit Daetz.

Gode muligheder i de store byer

Birgit Daetz hæfter sig ved, at selv i flere af landets store kommuner er LO-familiens muligheder rigtig gode.

”Boligpriserne er traditionelt set højere i storbyerne, men selv i kommuner som Odense og Aalborg kan LO-familien vælge mellem mere end 63 procent af de udbudte boliger.”

I ti af landets kommuner er udbudspriserne så attraktive, at LO-familien kan vælge mellem mere end 90 procent af de boliger, der er til salg. For funktionærfamilien gælder det i 55 kommuner, altså over halvdelen.

Cheføkonom hos Dansk Ejendomsmæglerforening, Troels Theill Eriksen, mener, at beregningerne er gode nyheder for mange førstegangskøbere.

”Vores beregninger viser, at der er rige muligheder for at vælge en bolig, særligt når man kommer lidt uden for Region Hovedstaden og Århus. Den store tilgængelighed af boliger er en væsentlig forudsætning for, at flere førstegangskøbere kan vælge at købe bolig,” siger cheføkonomen.

Sådan gjorde vi:                                                                                                     

Antallet af boliger, som familietyperne har mulighed for at købe, dækker over antallet af boliger udbudt i starten af oktober de pågældende år med en nettoydelse, der ikke er højere end den beregningerne viser familietypen har råd til.

Nettoydelsen familietypen kan betale er beregnet af Dansk Ejendomsmæglerforening på baggrund af Skatteministeriets familietypeeksempler, samt tal fra Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Det forudsættes, at familien ikke er medlem af folkekirken, er førstegangskøbere, har til udbetalingen og kan opnå lån efter standardfinansieringen (uanset om det er angivet i salgsopstillingen, at denne ikke kan opnås).

Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden.                    

For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år.

Find mere om