Bedre boligsalg i 2011 end forventet

Foto: Boligsiden

Årets boligsalg ser ud til at ende på næsten niveau mellem 2009 og 2010. Det viser nye salgstal fra www.boligsiden.dk. Således var boligsalget i 2011 noget bedre, end forventet – og bedre end i 2009.

Nye salgstal fra landets mest besøgte boligportal, www.boligsiden.dk, viser, at salget i 2011 ender på et niveau, der ligger lige i underkanten af sidste år.

”Til og med november – som er den seneste måned med salgsindberetninger fra landets ejendomsmæglere – er der handlet knap 60.000 boliger og grunde i år. Vores beregninger viser skønsmæssigt, at det samlede antal bolighandler for hele 2011 ender på et niveau, der ligger omkring fem procent under sidste års boligsalg,” siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos www.boligsiden.dk.

Det forventes, at der vil blive handlet i omegnen af 3-4.000 boliger i løbet af julemåneden, hvorfor det samlede antal handler for i år vil ligge under 2010-niveauet.

”Selvom der er tale om en tilbagegang, kan 2011 ikke undgå at blive et bedre år end 2009, der var det hidtil dårligste år, efter krisen brød ud i sensommeren 2008. I 2009 endte antallet af bolighandler på knap 58.500, og allerede ved udgangen af november i år er det tal overgået. Så selvom der er langt til de glade dage i 2007 – og årene forinden – er det ikke helt så slemt i år, som flere ellers havde forudset,” siger Birgit Daetz.

Ser man på årene fra 1994 frem til og med 2007 lå det gennemsnitlige antal bolighandler på årsbasis på omkring 104.000. Set i det perspektiv er der lang vej, før man igen kan tale om, at boligmarkedet er oppe i det høje gear.

Mere gang i boligmarkedet efter folketingsvalget

Kigger man på handelsvolumen i 2011, tegner der sig en særlig tendens. Selvom året begyndte normalt med et stigende antal bolighandler lige fra nytår og frem til marts måned, tog det et dyk i april og blev nede. Normalt stiger boligsalget igen i slutningen af foråret og frem til midt på sommeren, men i 2011 var det først i september, at salget begyndte at stige igen.

”Salget blev nede på et stabilt, men lavt niveau helt frem til folketingsvalget i september. Det kan der naturligvis være flere grunde til, men man kan have en formodning om, at en af de væsentlige årsager er diskussionerne om boligpakken,” siger Birgit Daetz.

  • Antallet af handler i 2009 var historisk lavt
  • I starten af 2011 lå omsætningen på niveau med 2010. I foråret faldt omsætningen til niveauet for 2009
  • Samlet set vurderer vi, at niveauet for 2011 ender midt mellem 2009 og 2010
  • Data er beregnet ud fra mæglernes indberetninger til Boligsiden om bolighandler