Køb før tvang

Indblik er i denne uge skrevet af advokat (L), Kristian Dreyer, partner i SVEJGAARD | GALST | QWIST Advokataktieselskab.

Når en ejendom begæres bortsolgt på tvangsauktion, skal man som køber være opmærksom på, at der ikke gælder nogen lovhjemlet ret til at fortryde sit køb inden for de sædvanlige 6 hverdage efter modtagelsen af sælgers accept. Forbrugerbeskyttelsesloven indeholder nemlig en bestemmelse, der indebærer, at så længe auktionsbegæringen ikke er tilbagekaldt, vil køberen ikke kunne fortryde sit køb efter loven, hvis køberen vidste eller burde vide, at der er indleveret en auktionsbegæring over ejendommen. Loven indebærer ligeledes, at hvis man køber ejendommen som højestbydende på tvangsauktionen, er der heller ikke fortrydelsesret, ligesom reglerne om huseftersyn, tilstandsrapport og ejerskifteforsikring ikke finder anvendelse.

LÆS OGSÅ: Guide: Hvad er en tilstandsrapport?

Der er slet ikke nogen dårlig idé at købe en ejendom forud for tvangsauktion, idet overdragelsen af ejendommen da kan ske efter reglerne om huseftersyn, tilstandsrapport og ejerskifteforsikring. Hvis den, der har begæret tvangsauktion over ejendommen, er indstillet på at tilbagekalde sin auktionsbegæring, vil køberen have fortrydelsesret, men i de fleste situationer, må man som køber blot leve med, at auktionsbegæringen ikke tilbagekaldes, og at der derfor ikke er adgang til at fortryde. Omvendt kan man måske gøre en god handel, da alle parter herunder ham, der har begæret tvangsauktion, såvel som ejeren, ofte vil have en fælles økonomisk interesse i at ejendommen sælges i fri handel forud for tvangsauktionen. Ejeren bør klart medvirke til et frivilligt salg, hvorved auktionen kan afværges. Det vil ofte medføre en højere pris for ejendommen. Ejeren hæfter personligt for restkrav, der ikke bliver dækket ind ved tvangsauktionen. Ejeren bør selvfølgelig forsøge at minimere denne efterfølgende personlige hæftelse.

På Danmarks største tvangsauktionssite Boligsiden.dk kan man se, hvem der begærer auktion over ejendommen (i fagsprog kaldet ”rekvirenten”). Et køb forud for tvangsauktionen bør ske i tæt dialog med rekvirenten, der også ligger inde med alle dokumenterne om ejendommen. Man bør som køber sikre sig, at der udarbejdes tilstandsrapport m.v. og tilbydes ejerskifteforsikring. Sælgeren vil ofte ikke have råd til at udarbejde tilstandsrapport og betale halv ejerskiftepræmie. Det kan løses i praksis. Kan problemet ikke løses, bør man som køber få gennemgået ejendommen med egen byggesagkyndig, så man ved, hvad der købes. Kontakt en erfaren købermægler eller advokat og få bistand igennem hele processen, og lad dig ikke skræmme af, at ejendommen er på vej på tvangsauktion. Du kan som køber ved køb før auktionen i princippet gennemføre købet på helt sædvanlige vilkår, herunder sikre dig, at der ikke overtages gæld/restancer, men måske til en fornuftigere pris.

Find mere om