Ejerboligerne og skatten

Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videncenter (Boligsiden.dk)
Skrevet af Indblik-forfatter
GEM ARTIKEL    Indblik i Boligmarkedet   21. september 2016   ·   3 MIN

I denne uge er Indblik skrevet af projektdirektør Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter.

Ejendomsskatter er økonomernes yndlingsskatter, og der er solide fagøkonomiske grunde til at stramme beskatningen af ejerboliger. Det er dog vigtigt, at diskussionen om dette herlige samtaleemne finder sted på et oplyst grundlag og ikke baseres på myter eller stemningsbølger. Fra flere sider er skattestoppet gjort til et problem i relation til boligområdet. Skattestoppet for ejendomsværdiskatten har nok også sin del af skylden for, at boligboblen blev så velvoksen i 2005- 2006. Selv om vi har haft et skattestop for ejendomsværdi, så er det imidlertid langt fra sådan, at Danmark er overhalet af de andre EU lande, når vi taler om beskatning af ejerboligen. Tværtimod.

Rent faktisk ligger Danmark i toppen af EU, når man ser på beskatning af boligen. For at kunne sammenligne skatter i lande af vidt forskellig størrelse og med forskellig velfærd må man sætte boligskatterne i forhold til landenes nationalindkomst og måle skatteprovenuet i % af nationalindkomsten (BNP). Man kan enten se på OECD’s opgørelse over det, de kalder ”property tax”, eller se på EU’s opgørelse. OECD’s tal omfatter flere lande og er let at tilgå, men problemet er, at de ikke medtager ”imputed rent”, det vil sige ejendomsværdiskat/lejeværdi. Man sammenligner altså kun en del af skatterne på boligen.

Ser man på EU’s tal, så medtager de både ejendomsværdiskat og grundskyld. Derfor er skatterne målt i % af nationalindkomsten højere i EU tallene end i OECD tallene for Danmarks vedkommende, da vi her i landet har begge typer af skatter.

De internationale målinger medtager også skat på transaktioner m.m. Ser man kun på de skatter, der påhviler ejendommen løbende, og bruger man EU’s opgørelse, så lå Danmark i top med 2,4% af BNP i 2012. Det overgås af UK med 3,4%. Frankrig halter lige efter Danmark med 2,1%. De øvrige lande ligger under.

Effekten af et eventuelt rentefradrag/skatteværdi af negativ kapitalindkomst indgår ikke heri. Da rentefradraget er fjernet i UK og Frankrig, så beskatter disse lande boligen hårdere, end de ovenstående tal viser i forhold til Danmark, for vi har stadig en skatteværdi af negativ kapitalindkomst. Hertil kommer at ejerboligandelen varierer. 65% af boligerne i UK er ejerboliger mod 50% i Danmark. Det kan påvirke boligskatternes størrelse, hvis ejerboligen beskattes anderledes end andre boligformer. Man skal således altid passe på med internationale sammenligninger af statistik.

Ser vi på OECD’s tal, så følger Danmark lige præcis gennemsnittet af alle OECD-lande, når det gælder boligskat i % af BNP, og det har vi gjort i 25 år. Det er nok ikke lige det, de fleste havde forventet, for henter man sine informationer fra aviserne og de politiske udmeldinger, så kunne man tro, at Danmark haltede langt efter alle andre lande. Sandheden er imidlertid, at de østeuropæiske lande ligger nær nul, når vi taler om boligskatter, og det trækker selvfølgelig gennemsnittet ned.

Samtidig er der rigtig mange lande, der enten har opereret med eller stadig opererer med en form for skattestop på boligen, ligesom Danmark. Vi er altså langtfra alene med de problemer, som skattestoppet måtte have givet os. Det er ikke i sig selv et argument for at opretholde skattestoppet, men det kan måske være med til at nuancere diskussionen herom en anelse. I Østrig blev ejendomsskatten således frem til 2016 beregnet af den såkaldte ”Einheitswert” fra 1973! Det kan man kalde et skattestop, der vil noget! Andre lande som Belgien og Tyskland har også taget udgangspunkt i gamle værdier (1975 og 1964), men har fremskrevet disse værdier med en korrektionsfaktor eller inflationen, fremfor med boligpriserne. I det vestlige Tyskland tages der afsæt i vurderingen pr. 1. januar 1964 ganget op med faktoren 1,4, mens der i det østlige Tyskland tages udgangspunkt i vurderingen pr. 1. januar 1935. Derfor vinder den østlige del af Tyskland førsteprisen i skattestop med pt 81 års varighed. En reform af systemet er dog på vej. Når økonomiske vismænd og visse politikere får grå hår over det danske skattestop, så må de trøste sig med, at det er for intet at regne i forhold til lande som Tyskland og Østrig.

I en analyse fra 2012 nævner EU kommissionen 10 EU lande, der ikke fulgte den aktuelle markedsværdi i boligbeskatningen.

Boligskatter i pct af BNP

Kilde: OECD. Bemærk at denne definition af boligskat ikke medtager ejendomsværdiskat.

 

Læs mere

2021 blev endnu et år i opsvingets tegn
27. december 2021   ·   4 MIN

Boligmarkedet får større udfordringer i 2022
21. december 2021   ·   3 MIN

Den forheksede hovedstad
13. december 2021   ·   3 MIN

Bliver stigende energipriser tungen på vægtskålen for boligejerne?
6. december 2021   ·   3 MIN

Det københavnske boligmarked er blevet dyrt
29. november 2021   ·   4 MIN

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Afstemning

Boligsidens presseservice

Boligsiden A/S
Kronprinsensgade 6, 2.
1114 København K
Telefon: 70 27 49 99
Mail: presse@boligsiden.dk
CVR: 12375646

Kan du lide det, du læser? Få de vigtigste nyheder med vores nyhedsbrev, der udkommer to gange om måneden. Tilmeld dig i dag.