Politisk støtte til udkantsdanmark

mark, hus (Boligsiden.dk)
Skrevet af Anne-Mette Bache Jensen
GEM ARTIKEL    Brugerundersøgelse   16. juni 2015   ·   2 MIN

En rundspørge blandt de politiske partier viser udpræget velvilje til at styrke yderområderne, og der loves millioner af kroner, skattelettelser og ændringer i planloven. Boligkøberne er ikke i tvivl. De ønsker bedre transportmuligheder og flere arbejdspladser, viser ny undersøgelse af Boligsiden.dk.  

Vi skal have flere til at flytte på landet og blive i landområderne. Her har partierne fælles fodslag, når det kommer til spørgsmålet om, hvad vi skal stille op med landzonerne og den affolkning, der finder sted. Men partierne griber problematikken forskelligt an, viser Boligsiden.dk’s rundspørge til de 10 opstillede politiske partier.

På spørgsmålet om man skal hjælpe udkantsdanmark økonomisk for at gøre områderne attraktive for tilflyttere, bevæger svarene sig fra socialdemokraternes meget konkrete ønske om at justere udligningsordningen, så 400 millioner kroner flyttes fra by til land, til mere generelle forslag om bedre infrastruktur, liberalisering af planloven og forskellige måder at øge antallet af arbejdspladser i landområderne.

”Alle partierne har ideer til, hvordan man styrker landområderne. Det er nok ikke for meget at sige, at der i disse områder ligger et stort vælgergrundlag, som ingen ønsker at fraskrive sig ved bombastiske udmeldinger om fx at skrue ned for udligningsordningen. Samtidig er der fokus på det, der også optager befolkningen mest, nemlig transport og arbejdspladser”, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk.

Boligkøberne ønsker bedre transport, arbejdspladser og internet

En undersøgelse blandt brugerne på Boligsiden.dk viser tydeligt, hvad der for boligkøberne er den største udfordring ved at bosætte sig på landet. 24 procent svarer, at transportmulighederne, herunder at det er for dyrt og svært at pendle, er den altovervejende årsag til, at landkommunerne bliver valgt fra. 16 procent synes, der bliver for langt til venner og familie, og 14 procent er bange for, at det bliver svært at få job i nærområdet. For 10 procent stopper drømmen om at flytte på landet ved den dårlige mobil- og internetdækning.

”Udfordringerne ved at bo på landet kredser alle omkring arbejde. Det er svært at få job i nærheden, og der er langt at pendle, mens der kan være udfordringer ved distancearbejde, hvis internetforbindelsen er for langsom eller for ustabil og mobildækningen dårlig. Det her er dog problemer, der ville kunne løses, men man skal ikke overse den menneskelige faktor: At det betyder meget for os at bo i nærheden af venner og familie”, siger Birgit Daetz.

Alle partierne er enige om at yde støtte til nedrivning af boliger i landområderne. Med Alternativet som eneste undtagelse er alle partierne også enige om at beholde befordringsfradraget. Kun Alternativet ønsker at sænke det på sigt. På spørgsmålet, om udlændinge skal kunne købe sommerhuse i Danmark, svarer kun Liberal Alliance og Alternativet ja, mens de resterende partier siger nej. Dermed bliver det ikke udlændinge, der kommer til at befolke sommerhusområderne i den nære fremtid.

Sådan gjorde vi

Vi har stillet de 10 opstillede partier 11 boligpolitiske spørgsmål på mail, og alle partierne har besvaret spørgsmålene skriftligt i perioden 1. – 10. juni 2015. Se spørgsmålene og partiernes svar her

På Boligsiden.dk stillede vi i perioden 8. – 12. juni spørgsmålet: ”Hvad afholder dig fra at bo på landet?” 1.348 svarede, og svarene fordelte sig sådan her:

Hvad afholder dig fra at bo på landet (Boligsiden.dk)

 

Kan du lide det, du læser? Få de vigtigste nyheder med vores nyhedsbrev, der udkommer to gange om måneden. Tilmeld dig i dag.