Sådan får du en sikker bolighandel

Bolighandel, villa, hus, nøgler. Foto: David Buchmann (Boligsiden.dk)
Skrevet af Anne-Mette Bache Jensen
GEM ARTIKEL    Bolighandel   3. juni 2014   ·   4 MIN

En lang række faldgruber kan gøre bolighandlen til et mareridt. Omtanke og korrekt rådgivning er vejen til en sikker bolighandel. Boligsiden.dk og specialistadvokat Kristian Dreyer kommer med gode råd til boligkøberen.

En bolig er et af de dyreste køb, du kommer til at gøre i din livstid. Det er et produkt, der nemt kommer op i en sum af flere millioner, og derfor kræver boligkøbet en særlig opmærksomhed, da mangelfuld – eller manglende – rådgivning, kan være årsagen til en privatøkonomisk krise for boligkøberen.

”Et boligkøb kan være en millioninvestering, og mange er ikke klar over de faldgruber, der kan være. Heldigvis klarer de fleste frisag, men for dem, der sidder i saksen, kan de økonomiske omkostninger være så høje, at det giver dønninger i privatøkonomien mange år efter”, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk

Fejlbehæftede bolighandler sker i god tro

Specialistadvokat Kristian Dreyer fra SVEJGAARD | GALST | QWIST i København, bliver ofte kontaktet, når det for alvor er gået galt for boligkøbere eller -sælgere.

”Jeg vil langt hellere rådgive køber og sælger, før de får problemer, for processen bliver pinefuld og koster en formue, hvis det først er gået galt”, siger Kristian Dreyer, der opfordrer til forebyggelse frem for helbredelse.

Når bolighandlen går galt, er det sjældent på grund af ond tro, men skyldes manglende viden.

”I en sag  var sælgerene ikke opmærksomme på, at de skulle skrive til køberne, at de havde ombygget ejendommen selv uden brug af håndværkere. Derved havde de tilsidesat deres oplysningspligt. Køberen kunne i den situation rette krav direkte mod sælgerne, som fejlagtigt troede, at de var ansvarsfri, når det havde fremlagt tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring. Eksemplerne er talrige, og kunne være undgået, hvis sælgerne havde fået rådgivning”, siger Kristian Dreyer.

Køberne vil i langt højre grad risikere at løbe ind i problemer, hvis de ikke anvender rådgiver. Det gælder alle former for boligkøb, men for tiden er det særligt andelsboligkøbere, der ikke har kunnet gennemskue bolighandlen godt nok, og derfor har betalt voldsomme overpriser.

”Andelsbolighandler er svære at gennemskue, selv for de professionelle, og jeg må på det kraftigste advare imod at købe andelsbolig uden rådgiver for at spare små 8.000 kr. i et honorar, hvis man reelt ender med at betale flere hundrede tusinder i overpris”, siger Kristian Dreyer.

Gode råd til en sikker bolighandel

Uanset om du er køber eller sælger, skal du være varsom, når du handler bolig. Kristian Dreyer kommer med disse gode råd til dig, der vil have en sikker bolighandel.

1. Anvend ejendomsmægler og advokat. De har pligter efter loven og egne branchenormer, der er med til at sikre, at alt bliver belyst, og gennemgået. Går det alligevel en sjælden gang galt, vil de have ansvarsforsikringer, så du ikke selv kommer til at betale. At sælge eller købe uden professionel bistand er kun en god idé for de meget få.

Det kan desuden være nemmere at lade en mægler fremvise ejendommen, og der er eksempler på, at prisen på ejendommen bliver højere, selv når mæglersalæret er betalt.

2. Tjek prisen. Som køber bør du undersøge, at prisen er korrekt i forhold til tilsvarende ejendomme i kvarteret, og du bør overveje, om du kan sidde i boligen alene, hvis din bedre halvdel går bort, I går fra hinanden, eller hvis den ene mister sit job.

Som sælger bør du drøfte med din ejendomsmægler, hvordan salget og prisen på ejendommen optimeres. De fleste sælgere glemmer, at ejendomsmæglere kan rådgive om, hvordan ejendommen bedst sælges. Træk derfor på deres erfaring – det er en del af det, du betaler for. Skal nogle mangler udbedres, og skal en ombygning laves før salget? Hvad er mest hensigtsmæssigt?

3. Få ejendommen gennemgået af egen bygningssagkyndig – og få belyst væsentlige anmærkninger i tilstandsrapport m.v. herunder særligt de dele, der ikke er besigtiget, er undtaget fra ejerskifteforsikringsdækning, eller som slet ikke er beskrevet og derfor har fået karakteren ”UN”.

4. Drøft de væsentlige punkter med ejendomsmægler og advokat, nemlig bygningens ”vitale” dele så som fundamenter, tag og tagkonstruktion, badeværelse i forhold til installationer og vådrumssikring, grundens forhold og risiko for forurening herunder som følge af sløjfede og eksisterende olietanke. Overvej risiko ved manglende ventilation af tagkonstruktion og kælder samt risiko for opstigende grundfugt. Ved ejerlejligheder bør du få indblik i ejendommens vedligeholdelsesplan og sikre dig imod fejl ved badeværelsets udførelse samt el- og VVS-installationer. Overvej at få lavet el- og VVS-tjek på ejerlejligheden.

5. Få lavet samejeoverenskomst og gensidigt testamente i forbindelse med købet, så der er styr på, hvad der skal ske med ejendommen, hvis I går fra hinanden, eller den ene dør. Det gælder særligt de ugifte samlevende.

Derved undgår du ifølge advokat Kristian Dreyer langt de fleste problemer. Langt hovedparten af alle retssager på boligområdet omhandler disse spørgsmål.

 

Kan du lide det, du læser? Få de vigtigste nyheder med vores nyhedsbrev, der udkommer to gange om måneden. Tilmeld dig i dag.