Huse er dyrest i børnerige kvarterer

Renten paa flekslaan forbliver rekordlav (Foto: David Buchmann - Boligsiden.dk)
Skrevet af Henrik Nielsen
GEM ARTIKEL    Boligsiden   18. april 2012   ·   2 MIN

Kvadratmeterpriserne er med få undtagelser højest i de kvarterer rundt om i landet, hvor der er flest børnefamilier. Det viser en opgørelse fra boligsiden.dk.

Jo flere børnefamilier, der er i et boligkvarter desto dyrere er husene. Sådan kan man næsten med 100 pct. sikkerhed sige efter at have kigget i en opgørelse fra boligsiden.dk over huspriserne set i forhold til andelen af børnefamilier i boligområderne i de 11 landsdele.

Læs også: Hver tredje villa sælges til under en million kroner

I opgørelsen deler boligsiden.dk boligkvartererne op i 10 grupper – baseret på NN Markedsdatas Cameo Klassifikation – alt efter hvor stor en procentdel børnefamilierne udgør. Herefter angives kvadratmeterprisen ud fra et gennemsnit af det gennemførte antal villahandler.

Mest børnerige kvarterer dyrest

Med kun tre undtagelser viser opgørelsen, at i kvarterer med mere end 50 pct. børnefamilier er kvadratmeterpriserne højest.

”I landsdelen Nordsjælland koster gennemsnitsvillaen 22.300 kroner per kvadratmeter, når der er over 50 pct. børnefamilier i boligkvarteret. Næst dyrest er boligområderne med 45 pct. børnefamilier – her er villaen omkring 1.200 kroner billigere per kvadratmeter”, forklarer Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos boligsiden.dk.

Læs også: Skarp prissætning giver markant hurtigere hussalg

Mønstret – at de mest børnerige boligkvarterer er dyrest – går desuden igen i landsdelene:

• Vest- og Sydsjælland
• Fyn
• Sydjylland
• Vestjylland
• Nordjylland

Mange singler i dyre byområder

Til gengæld ser det anderledes ud i København By, Københavns Omegn og Østjylland. I hovedstaden er boligområderne med en andel af børnefamilier på blot 10 pct. dyrest. I Østjylland er det områderne med en andel på minimale 5 pct., der er dyrest, og i Østsjælland er det de områder, hvor familier med børn udgør 20 pct. af husstandene, der er dyrest.

”Hvad angår hovedstaden og Østjylland er dette fænomen i og for sig ligetil. For eksempel er der mange boligområder i København samt i og omkring Aarhus, hvor velhavere og unge uden børn – i særdeleshed singler – slår sig ned i de dyre dele af byen og dominerer sammensætningen af husstande”, siger Birgit Daetz.

Kvadratmeterpriser i forhold til andel af boernefamilier (Boligsiden.dk)

Kvadratmeterpriserne i forhold til andelen af børnefamilier fremgår af ovenstående skema. Bemærk, at der ikke er data for Bornholm, eftersom datamængden er for lille til at kunne give et pålideligt billede af sammensætningen.

Byomraader med mange boernefamilier er dyrest (Boligsiden.dk)

Kilde: Boligsiden.dk
Tallene viser kvm prisen for de villaer der er til salg, i forhold til andellen af husstande med minimum 1 barn.
Tallene omkring andel husstande med børn stammer fra Cameo klassifikationen.
Analysen er lavet ved at andelen af husstandene med børn op i mod kvm prisen for de forskellige områder af Danmark.

 

Kan du lide det, du læser? Få de vigtigste nyheder med vores nyhedsbrev, der udkommer to gange om måneden. Tilmeld dig i dag.