Ingen moms på privates salg af boliger

Billede af "gold" mark - Fotomichael
Skrevet af Henrik Nielsen
GEM ARTIKEL    Bolighandel   2. november 2010   ·   2 MIN

I en artikel på Boligsiden fremgik det for nylig, at ikke kun erhvervsdrivende, men også almindelige danskere fra årsskiftet ville blive pålagt moms på salg af fast ejendom. Siden har skatteministeren meldt ud, at dette ikke bliver tilfældet.

Under rubrikken ’Uenighed om hvem der skal betale ny moms på byggegrunde’ skrev vi for nylig, at SKAT har annonceret, at også private bliver omfattet af de nye regler om moms på byggegrunde. Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) foreslog i den forbindelse som et minimum en overgangsordning, før de nye regler også skulle gælde privates salg af byggegrunde.

SKAT har tilsyneladende lyttet til DE’s forslag. I hvert fald har skatteministeren nu præciseret, at private ikke bliver omfattet af de nye momsregler.

I en pressemeddelelse skriver SKAT således, at ”de nye regler gælder ikke for privatpersoners salg af deres bolig”.

Gælder kun økonomisk virksomhed
”Det er ikke meningen, at almindelige danskere skal rammes af denne lov. Derfor kommer de nye momsregler ikke til at gælde for privates salg af deres egen bolig”, siger skatteminister Troels Lund Poulsen.

Reglerne kommer alene til at gælde for nye bygninger og byggegrunde, og alene hvis der er tale om økonomisk virksomhed.

Ifølge SKAT er følgende typer fast ejendom ikke momspligtige ved salg:

• Privatpersoners salg af egen bolig eller sommerhus
• Privatpersoners frasalg af en byggegrund, som har været en del af den pågældendes bolig
• Hvis en privatperson har købt en byggegrund for at bygge en ny bolig, men på grund af den økonomiske krise, skilsmisse eller andre bristede forudsætninger bliver nødt til at sælge grunden, vil salget heller ikke være omfattet af momspligt

Hvis en privatperson derimod ønsker at udstykke sin grund til adskillige byggegrunde med henblik på salg, så vil det bero på en konkret vurdering, om der skal betales moms, lyder det slutteligt i SKATs pressemeddelelse.

DE: Stadig gråzoner
Hos DE stiller formand Steen Winther-Petersen sig tilfreds med, at SKAT alligevel ikke vil pålægge private moms, men han forholder sig afventende.

”Der er stadig en række gråzoner; hvordan defineres ’økonomisk virksomhed’? gælder det en person, der udstykker sin grund, hvor han har boet i mange år, til fem sommerhusgrunde?”, spørger Steen Winther-Petersen.

Det spørgsmål sender vi så videre til SKATs kommunikationschef Mette Thorn, der svarer:

SKAT kan ikke svare
”Det kan jeg ikke svare på. Der skal være en høring, og først primo november ved vi mere”, siger Mette Thorn.

Det kommer ikke bag på Steen Winther-Petersen, der dog mener, at det efter al sandsynlighed bliver nødvendigt i hvert enkelt tilfælde at bede SKAT om en konkret vurdering.

”Der kommer næppe en positiv-liste fra ministeriets side, og da der ikke kan skabes klarhed ved at vurdere måske 200-300 sager som én pulje, må man kunne forlange en bindende, individuel forhåndsbesked.”

Så nok melder SKAT ud, at private ikke bliver omfattet af de nye momsregler, men det er ikke blevet mere klart, hvordan reglerne kommer til at se ud i endelig form. Dermed er føljetonen om moms på byggegrunde endnu ikke slut.

 

Kan du lide det, du læser? Få de vigtigste nyheder med vores nyhedsbrev, der udkommer to gange om måneden. Tilmeld dig i dag.