Information om Find Mægler

Gældende pr. 1. juli 2012

Baggrund

Boligsiden A/S ejes af ejendomsmæglere og kæder. Siden er udviklet primært til internetannoncering af boligejendomme, der er beliggende i Danmark, og som udbydes til salg gennem professionelle ejendomsformidlere. Alle professionelle ejendomsformidlere kan få adgang til at annoncere emner på boligsiden.dk. Privatpersoner og udbydere af egne ejendomme kan således ikke få adgang til selv at annoncere på boligsiden.dk.

Medio 2012 lancerede Boligsiden A/S i samarbejde med Dansk Ejendomsmæglerforening Find Mægler på Boligsiden.dk. Find Mægler har til formål at øge transparensen på boligmarkedet, når forbrugerne skal vælge ejendomsmægler i forbindelse med en bolighandel. Find Mægler skal være retvisende, troværdig og brugbar. Disse værdier indebærer, at der af Boligsiden A/S laves forskellige former for kvalitetssikring, som skal sikre, at det ikke er muligt at manipulere med data, som ligger til grund for Find Mægler. Find Mægler indeholder alene information om forretningssteder med ejendomme til salg, dvs. at udstillingslokaler og lignende ikke indgår i Find Mægler.

Mest stillede spørgsmål

 • Hvor ofte opdateres informationen i Find Mægler?
  • Informationerne i Find Mægler opdateres dagligt.
 • Hvor får Boligsiden.dk information fra?
  • Salgspriserne kommer fra OIS databasen SVUR samt fra ejendomsmæglernes prisindberetninger til boligsiden for at sikre, at data tilvejebringes hurtigere. De resterende data om eksempelvis udbud, adresser, m.m. kommer fra boligsidens egen database.
 • Hvor langt tilbage gælder data?
  • Informationen i mæglerguiden gælder for de seneste 12 måneder.
 • Hvad er forskellen på liggetid og salgstid?
  • Liggetid er det antal dage en bolig, som stadig er til salg, har været udbudt. Salgstid er det antal dage, det har taget mægleren at sælge boligen. Dette betyder, at den gennemsnitlige liggetid for en mægler viser den gennemsnitlige liggetid for alle boliger udbudt af mægleren og tilsvarende for den gennemsnitlige salgstid.
 • Hvordan vurderer jeg en ejendomsmægler?
  • En ejendomsmægler kan ikke vurderes ud fra et enkelt parameter så som mindste nedslag eller kortest salgstid. Da mæglerne leverer et individuelt produkt, er det op til brugeren selv at vurdere, hvilken mægler der opfylder deres behov bedst. Nogle foretrækker eksempelvis, at boligen bliver solgt til prisen, eller med mindst muligt nedslag, og er villige til at gå på kompromis med salgstiden. Andre vil have solgt boligen hurtigt og har ikke noget i mod et stort nedslag.
 • Hvordan er mæglerens markedsandele beregnet?
  • Mæglerens markedsandel for boliger til salg nu er udregnet på baggrund af det antal boliger, mægleren har til salg inden for det valgt område og med den valgt boligtype set i forhold til det totale udbud i det valgte område med den valgte boligtype. Mæglerens markedsandel for solgte boliger bliver udregnet på tilsvarende måde, dog for solgte boliger i området med en given boligtype.
  • Eksempel: En mægler har 10 ejerlejligheder til salg i København, og der er 100 ejerlejligheder til salg i alt i det valgte området. Mægleren har derfor en markedsandel på 10/100 = 10% markedsandel. Samme mægler har det seneste år solgt 70 ejerlejligheder i området, og der har i alt været 500 handler det seneste år. Mægleren har derfor en markedsandel på 70/500 = 14% af de solgte ejerlejligheder.
 • Hvordan er gennemsnitlig ændring i udbudsprisen beregnet?
  • Den gennemsnitlige ændring i udbudsprisen er beregnet som forskellen mellem den første udbudspris og salgsprisen.
  • Eksempel: En mægler sætter en villa til salg for 2,5 mio kr og denne bliver solgt for 2,1 mio kr, dette giver en ændring på (2,5 mio. kr. – 2,1 mio kr) / 2,5 mio kr = 8%. Dette gøres for alle mæglerens handler, og ud fra dette bliver der beregnet et gennemsnit, som er sammenligneligt med markedsgennemsnittet og andre mægleres gennemsnit. Dog skal du som bruger være opmærksom på antallet af handler, da gennemsnittet kan være misvisende ved meget få handler.
 • Hvordan er solgte ift udbudt beregnet? 
  • Solgte ift udbudt er beregnet som andelen af boliger, mægleren har solgt de seneste 12 måneder i forhold til det antal boliger, mægleren har taget af markedet de seneste 12 måneder.
  • Eksempel: En mægler har solgt 20 fritidshuse de seneste 12 måneder og har samlet taget 34 fritidshuse af markedet de seneste 12 måneder. Mægleren har derfor solgt 20/34=58% af de boliger denne har taget af markedet de seneste 12 måneder.

Information om solgte boliger 
DatagrundlagDatagrundlaget er alle sager, som er slettet fra boligsiden.dk, og hvor mægler har registreret salget eller sagen kan sammenkædes med en tinglyst handel inden for 60 dage af nedtagningstidspunktet. Når en bolig er registreret som værende solgt, vises de tinglyste salgsinformationer når de er tilgængelige. Ellers vises salgsinformationerne fra mæglerne.
SolgteAntallet af boliger mægleren har solgt på det valgte marked. Markedet er det valgte geografiske område, for den valgte boligtype.
Ændringer i udbudspriserDen gennemsnitlige ændring i udbudspriserne, for mæglerens solgeboliger, er udregnet som summen af boligernes første udbudspris, minus summen af boligernes salgspris, divideret med summen af første udbudspris.
SalgstidDen gennemsnitlige salgstid er beregnet, som summen af de solgte boligers liggetid, divideret med antallet af solgte boliger. Salgstiden for den enkelte bolig bliver beregnet når denne slettes fra boligsiden.dk, og er defineret som forskellen, i dage, mellem annonceringstidspunktet og datoen sagen er slettet.
MarkedsandelMæglerens markedsandel bliver udregnet, som det antal boliger mægleren har solgt på det valgte marked, divideret med antallet af solgte boliger på det valgte marked
%solgte ift udbudAndelen af solgte ift udbudte boliger, er beregnet som antallet af solgte boliger, divideret med summen af antallet af udbudte boliger, mægleren har haft de seneste 12 måneder, minus antallet af boliger til salg.

Til salg nu 
DatagrundlagAlle boliger som er udbudt på boligsiden.dk, på beregningstidspunktet. Boligerne bliver hertil opdelt efter boligtype og geografi.
Boliger til salgAntallet af boliger mægleren har udbudt til salg på boligsiden.dk
Udbudspris gennesnitMæglerens gennemsnitlige udbudspris, er beregnet som summen af alle udbudspriserne divideret med antallet af sager mægleren har udbudt.
Udbudspris kr/m2Gennemsnits udbudsprisen pr m2 er beregnet, som summem af alle m2 priserne, divideret med antallet af boliger mægleren har udbudt. Bemærk: m2 prisen er beregnet på baggrund af det vægtede areal, hvis muligt, ellers benyttes boligarealet. For grunde benyttes grundarealet.
Liggetid gennemsnitDen gennemsnitlige liggetid, er beregnet som summen af de nuværende liggetider for mæglerens udbudte boliger, divideret med antallet af sager udbudt.
MarkedsandelMæglerens markedsandel er defineret, som antallet af sager mægleren har tilsalg på boligsiden.dk, divideret med antallet af sager for hele markedet. Bemærk at "markedet" bliver afgrænset af det valgte geografiske område og den boligtype, der søges på.

Butik 
Uddannede mæglereAndelen af uddannede mæglere i butikken, er udregnet som antallet af uddannede ejendomsmæglere, divideret med det totale antal ansatte i butikken.
Tabte klagesagerAntallet af klagesager mæglerbutikken har tabt, i Klagenævnet for Ejendomsformidling
Tabte disciplinærsagerAntallet af tabte sager, i disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Afstemning

Boligsidens presseservice

Boligsiden A/S
Kronprinsensgade 6, 2.
1114 København K
Telefon: 70 27 49 99
Mail: presse@boligsiden.dk
CVR: 12375646