Hvad betyder ordene?

Skrevet af Boligsiden
presse@boligsiden.dk
Opdateret d. 22. september 2022

Når du ser på boliger, der er til salg på tvangsauktion, vil du støde på ord og begreber, du ikke kender fra almindelige boligannoncer. Her kan du se, hvad de betyder.

På listen vil der være flere begreber, som du måske ikke har hørt om før, og som du ikke har helt styr på. Nedenfor kan du møde nogle af de begreber, du støder på i annoncerne og få forklaringen på, hvad de betyder.

Se alle boliger, der skal på tvangsauktion.

Auktionsnr.

1 = 1. auktion. 1 betyder første auktion. Det vil sige, at det er første gang, denne ejendom er på tvangsauktion i henhold til den indgivede rekvisition.

2 = 2. auktion. 2 betyder anden auktion eller ny auktion. Det vil sige, at der for denne ejendom har været afholdt en første auktion, men at en panthaver eller ejeren har begæret en anden auktion, fordi denne ikke har været tilfreds med hammerslaget. Hos fogedretten kan du få oplyst det højeste bud på første auktion, hvem der begærede anden auktion, samt om der på forhånd er indgået hammerslagsaftale.

M = Misligholdelsesauktion. Hvis køberen på en tvangsauktion har fået hammerslag og alligevel ikke kan betale, kan enhver kreditor kræve misligholdelsesauktion. I den situation vil køberen, der har misligholdt den oprindelige auktion, komme til at betale omkostningerne til misligholdelsesauktion samt forskellen mellem sit bud og det nye hammerslag, hvis det altså er mindre.

A = Aflysning. Du ser A’et, når en tvangsauktion er aflyst. Det betyder dog ikke, at du altid kan regne med, at alle andre tvangsauktioner ikke er aflyst. Andre auktioner, der ikke har dette bogstav, kan være aflyst, og du må selv søge oplysningerne hos fogedretten eller rekvirenten.

O = Omberammet. O’et betyder, at tvangsauktion er omberammet til en anden dato.

Lejl.nr.

Hvis det drejer sig om en ejerlejlighed, der er en ejendom, der kun udgør en del af et matrikelnummer, har denne et ejerlejlighedsnummer.

AS.nr.

Fogedrettens sagsnummer, som du skal henvise til, når du henvender dig til fogedretten (dommerkontoret) i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende.

Boligareal

Antal kvadratmeter boligareal i henhold til BBR. Boligarealet kan afvige fra det tinglyste areal i tingbogen.

Erhvervsareal

Antal kvadratmeter erhvervsareal i henhold til BBR. Erhvervsarealet kan afvige fra det tinglyste areal i tingbogen.

Grundareal

Antal kvadratmeter grundareal i henhold til tingbogen.

Ejendomsværdi

Kontant ejendomsværdi i henhold til den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Rekvirent

Advokaten, som har begæret ejendommen sat på tvangsauktion på vegne af en panthaver/rettighedshaver i ejendommen.

Statstidende

I Statstidende kan du se den dato, hvor tvangsauktionen bliver afholdt. Statstidende er en publikation udgivet af det offentlige, hvor du kan se, hvilke boliger der kommer under hammeren. Tvangsauktionen bliver offentliggjort senest 14 dage før selve auktionen.