Selve overdragelsen

Foto: Boligsiden

På overdragelsesdagen vil du og køber typisk mødes i din snart tidligere bolig. Her vil du udlevere nøgler og overdrage boligen til køberen.

Inden køber modtager nøglerne, skal han eller hun have foretaget de aftalte deponeringer, have underskrevet skøde og eventuelt (sælger)pantebrev samt eventuelle gældsovertagelseserklæringer. Køber skal desuden have tegnet forsikring for ejendommen, medmindre der er en fælles forsikring for eksempelvis en ejerlejlighed, der fortsætter.

Til gengæld skal du sørge for, at ejendommen er ryddet.

I forbindelse med overdragelsen aflæser I normalt forbrugsmålere som gas, vand, olie og lignende. Det noterer I på et skema – ejendomsmægleren kan udlevere skemaet. I underskriver aflæsningsskemaet og videregiver det til den, der berigtiger handlen. Oplysningerne bruges i forbindelse med udarbejdelse af refusionsopgørelsen og til at anmelde ejerskiftet over for forsyningsselskaberne.

Mødet på overtagelsesdagen anvendes ofte også til, at du videregiver praktiske oplysninger om boligen. Det kan for eksempel være oplysninger om, hvor hovedstophanen for vand sidder, hvor rensebrøndene til kloaksystemet befinder sig, hvorledes varmesystemet passes og andre praktiske ting.

For at være sikker på, at du husker at vise køber det hele, er det en god ide på forhånd at have lavet en tjekliste for, hvilke oplysninger der er vigtige for dig at give videre til køber, så han eller hun kan komme så godt i gang med sin nye bolig som muligt.

Udgivet: 29. august 2019
Opdateret: 6. september 2019