Få styr på dokumenterne

Foto: Boligsiden.dk

Har du ikke allerede fået lavet til tilstandsrapport, el-installationsrapport og energimærke, er det nu, du skal i gang med at få udarbejdet de nødvendige dokumenter inden bolighandlen. Det vil din ejendomsmægler helt sikkert både minde dig om og hjælpe med at få sat i værk.

Har din bolig nogle skader, du ved vil blive fremhævet i en tilstandsrapport, så tag en snak med din mægler. Han kan hjælpe med at rådgive dig til, om det kan betale sig at udbedre skaderne, inden tilstandsrapporten bliver lavet.

Nogle gange vil det være bedst, at du fikser skaderne, så boligen fremstår i super stand – andre gange kan det være mere gunstigt at sælge huset med de mangler og skader, det nu en gang har – mod et nedslag i prisen.

Du kan læse mere om boligens dokumenter herunder.

Huseftersynsordning

Som sælger har du ansvar for husets tilstand i 10 år efter salget, men med en tilstandsrapport, en el-installationsrapport og et tilbud om en ejerskifteforsikring, hvor du tilbyder at betale halvdelen af forsikringspræmien, kan du blive fritaget for ansvaret.

Huseftersynsordningen giver dig et værn mod bygningsmæssige overraskelser og ulovlige el-installationer og VVS-installationer, og en økonomisk sikkerhed i form af ejerskifteforsikringen, hvis der alligevel viser sig at være nogle fejl ved boligen.

Dermed er huseftersynsordningen til for at beskytte både dig og køber mod økonomiske overraskelser i forbindelse med køb og salg af huse.

Det er frivilligt, om du vil benytte dig af huseftersynsordningen ved boligsalg, men det er en forudsætning, hvis du som sælger vil undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen.

Du kan bestille en tilstandsrapport og el-installationsrapport til blandt andet et hus, et sommerhus og en ejerlejlighed. Det er dog ikke så tit, man laver eftersyn på ejerlejligheder, da eftersynet kan være omfattende ved større ejendomme.

Du skal sikre dig, at tilstandsrapporten bliver lavet af en beskikket byggesagkyndig, og at el-eftersynet udføres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, der er tilmeldt huseftersynsordningen.

Tilstandsrapporten

En tilstandsrapport er en rapport over en boligs synlige skader. Tilstandsrapporten laves af en beskikket bygningssagkyndig, der gennemgår boligen og giver et objektivt billede af boligens synlige skader. Det er dig som sælger, der bestiller og betaler rapporten.

Tilstandsrapporten udarbejdes på en standardformular, der både indeholder dine oplysninger om ejendommen og den byggesagkyndiges gennemgang. Den byggesagkyndige vurderer skader, tegn på mulige skader og forhold, der giver nærliggende risiko for skader.

LÆS MERE: Hvad er en tilstandsrapport?

El-installationsrapport

Et el-eftersyn er obligatorisk, hvis du vælger at anvende huseftersynsordningen. El-eftersynet er siden 1. maj 2012 en del af huseftersynsordningen og er indført for at give både boligkøbere og boligsælgere et bedre og mere informeret grundlag at handle på.

Embed video fra boligejer.dk om huseftersynsordning: https://youtu.be/GCogSgE3ZmU

Her kan du læse mere om huseftersynsordningen.

Energimærkning

Det har siden sommeren 2010 været et lovkrav, at alle boliger skal have et energimærke, inden de bliver annonceret til salg.

Når din bolig bliver energimærket, bliver den ranglistet efter en skala fra A til G, hvor A er det mest energieffektive, mens G er det mindst effektive. Karakteren A kan både være A2020, A2015 og A2010, hvor A2020 er den højeste kategori. Formålet med energimærkningen er at vise boligens energiforbrug og synliggøre dens energieffektivitet.

Energimærket gør det nemt at sammenligne en ejendom med andre tilsvarende ejendomme, rent energimæssigt. Det minder meget om energimærkningen for hårde hvidevarer.

Energimærkningen indeholder ligeledes en energimærkningsrapport, der i detaljer kortlægger boligens energiprofil og kommer med konkrete forslag til, hvordan du kan energioptimere boligen. Det kan for eksempel være ekstra isolering, udskiftning af varmtvandsbeholder, isolering af varmerør og lignende. Herudover er der forslag til forbedringer, som er rentable at udføre i forbindelse med renovering af ejendommen, for eksempel isoleringsarbejder i forbindelse med udskiftning af tagdækning. Alle forslag er suppleret med en vurdering af den anslåede pris og den anslåede tilbagebetalingstid.

Energimærkning af en bygning udarbejdes af en beskikket energikonsulent. Energikonsulenten skal personligt gennemgå bygningen og efterfølgende udarbejde energimærkningsrapporten samt indberette energimærkningen til Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (tidligere Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne).

Der findes også såkaldte automatmærker, som er energimærker, der under visse forudsætninger kan udarbejdes for nyere ejendomme. Automatmærkerne bliver udarbejdet uden fysisk bygningsgennemgang og er derfor typisk billigere end de almindelige energimærker.

LÆS OGSÅ: Energimærke: Her får du alt det, der er værd at vide

Udgivet: 29. august 2019
Opdateret: 6. september 2019