Perioden indtil overtagelsen

Foto: Boligsiden

Købsaftalen er på plads, fortrydelsesfristen er overskredet, og finansieringen er på plads. Du har købt boligen, og nu venter du bare på at få overdraget nøglerne, så du kan flytte ind i dit nye hjem. Du er sikkert også allerede i gang med at planlægge, hvor sofaen skal stå, om der skal males, og om der er noget, du vil ændre eller reparere fra starten af.

Før du når så langt, skal du og sælger også have lavet refusionsopgørelsen, men hvad er det nu lige, en refusionsopgørelse er? Læs mere om det nedenfor.

Købers rettigheder i overtagelsesperioden

I perioden indtil overtagelsesdagen kan sælger fortsat anvende ejendommen som normalt. Sælger har en forpligtigelse til at vedligeholde ejendommen og i øvrigt passe på den, ligesom inden den blev handlet.

Hvis der opstår skader, skal sælger sørge for at udbedre dem, da han eller hun skal aflevere boligen til dig i den stand, den var, da du sidst så den, inden I underskrev købsaftalen.

Det gælder dog ikke for brandskader. Hvis Dansk Ejendomsmæglerforenings standardkøbsaftale er anvendt, og ejendommen i øvrigt er fuld- og nyværdiforsikret mod brandskade, har sælger ikke pligt til at udbedre skader forårsaget af brand i ejendommen.

I sådanne tilfælde er det køber, der bestemmer, i hvilket omfang og på hvilken måde ejendommen skal genopbygges, ligesom det er køberen, der disponerer over erstatningssummen fra forsikringsselskabet.

Refusionsopgørelse

Der bliver i slutningen af bolighandlen udfærdiget en refusionsopgørelse, hvor du og sælger udligner det eventuelle økonomiske mellemværende, der måtte være mellem jer i forbindelse med handlen. Der kan for eksempel være tale om:

  • Oliebeholdning i olietanken på overtagelsesdagen
  • Betaling af halvdelen af præmien på ejerskifteforsikringen
  • Ejendomsskatter
  • Grundejerforeningskontingent og andre typer fællesudgifter
  • Andre betalinger vedrørende ejendommen, som sælger har betalt forud, der rækker ind i købers ejertid – eller som køber kommer til at betale, der rækker bagud ind i sælgers ejertid.

Det vil typisk være aftalt i købsaftalen, hvornår refusionsopgørelsen skal foreligge.

Udgivet: 20. august 2019
Opdateret: 6. september 2019

Kan du bruge det, du læser?

Vi er kede af, at du ikke kunne bruge artiklen

Lad os gøre det bedre.

Fortæl os, hvad der kan gøre artiklen mere brugbar for dig?