Overdragelse af nøgler og bolig

På overtagelsesdagen vil du og sælger typisk mødes i din nye bolig, og sælger vil overdrage ejendommen til dig og udlevere nøglerne.

Inden du modtager nøglerne, skal du have foretaget de aftalte deponeringer, have underskrevet skøde og eventuelt (sælger)pantebrev samt eventuelle gældsovertagelseserklæringer. Du skal desuden have tegnet forsikring for ejendommen, medmindre der er en fælles forsikring for eksempelvis en ejerlejlighed, der fortsætter.

Hvis handlen er omfattet af Huseftersynsordningen, og du ønsker at tegne en ejerskifteforsikring, skal det desuden også være på plads på det her tidspunkt. Sælger skal sørge for, at ejendommen er ryddet.

I forbindelse med overdragelsen aflæser I normalt forbrugsmålere som gas, vand, olie og lignende. Det noterer I på et skema, som sælger kan få udleveret hos ejendomsmægleren. I underskriver aflæsningsskemaet og videregiver det til den, der berigtiger handlen. Disse oplysninger bruges i forbindelse med udarbejdelse af refusionsopgørelsen og til at anmelde ejerskiftet over for forsyningsselskaberne.

Mødet på overtagelsesdagen anvendes ofte også til, at sælger videregiver praktiske oplysninger om boligen. Det kan for eksempel være oplysninger om, hvor hovedstophanen for vand sidder, hvor rensebrøndene til kloaksystemet befinder sig, hvorledes varmesystemet passes og andre praktiske ting.

For at være sikker på, at sælger husker at vise dig det hele, kan du bede sælger om på forhånd at have lavet en tjekliste for, hvad han skal vise dig.

Når alt det er på plads, og sælger afleverer nøglerne, er det bare med at få lavet en aftale med flyttefirmaet. Tillykke med din nye bolig!

Udgivet: 20. august 2019
Opdateret: 6. september 2019